Politika privatnosti

Amazonka doo posluje kao pružalac usluga informacionog društva, u okviru kojeg postoji više internet platformi: Amazonka (https://amazonka.rs/), Amazonka BLOG (https://amazonka.rs/blog/), Alexandra (https://alexandra.rs/), kao i mobilne aplikacije (u daljem tekstu „Amazonka doo internet platforme“).

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o tome kako Amazonka doo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni Glasnik RS“ br. 87/2018) („ZZPL“).

 1. Kome je namenjeno ova Politika privatnosti?

Ova Politika privatnosti je namenjena:

 • Svim registrovanim članovima Amazonka doo internet platformi
 • Posetiocima Web sajtova Amazonka doo internet platformi i licima koji na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.
 1. Naši kontakt podaci

Amazonka doo kompanija sa sedištem u Beogradu, ulica Cara Uroša 62-64, Beograd – Stari Grad, matični broj 21597970, PIB 112052565, obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem Amazonka doo internet platformi u svojstvu rukovaoca i odgovorna je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

@ Možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: kontakt@amazonka.rs

☏ Pozivom na broj telefona naše korisničke podrške 011 401-11-45 (radnim danima od 11h do 17h).

 1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti Amazonka doo

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, možete kontaktirati lice za zaštitu podataka o ličnosti Amazonka doo putem mail adrese:

GDPR@AMAZONKA.RS

 1. Koje podatke o ličnosti Amazonka doo obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

Podaci o ličnosti koje Amazonka doo obrađuje zavise od vrste interakcije koju ostvarujete sa Amazonka doo Platformama. U vezi sa tim obrađujemo podatke o ličnosti kroz sledeće kategorije lica na koje se podaci odnose i to konkretno:

 • Članovi Amazonka doo Platformi
 • Posetioci Web sajtova Amazonka doo Platformi i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.
 • Podaci o ličnosti članova Amazonka doo Platformi

Prilikom registracije korisničkog naloga, ili korišćenja Amazonka doo Platformi obrađujemo podatke o ličnosti članova koji dobrovoljno delite sa nama, kao i podatke o ličnostima članova koje sakupljamo automatski.

Amazonka doo obrađuje sledeće podatke o ličnosti članova Amazonka doo Platformi:

 • Podatke o korisničkom nalogu uključujući identifikacione i kontakt podatke, podatke o kredencijalima (šifre i sl.) i podatke o korisničkom profilu u svrhu:
  • Registracije i korišćenja Amazonka doo Platformi, a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima, odnosno preuzimanja radnji na zahtev lica na koja se podaci odnose pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2) ZZPL));
  • Održavanje neophodnog nivoa bezbednosti Amazonka doo Platformi i sprečavanja prevara, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza propisanih članom 16 stav 3 Zakona o elektronskoj trgovini i članu 45 stav 5 Zakona o oglašavanju (član 12 stav 1 tačka 3) ZZPL) ) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL)).
 • Podatke o ponudama i oglasima u svrhu oglašavanja i kupoprodaje, a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (član 12 stav 1 tačka 2) ZZPL)) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL));
 • Finansijske podatke u svrhu realizacije kupoprodaje i naplate pripadajuće provizije Amazonka doo, odnosno isplate Amazonka doo naknade, a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (član 12 stav 1 tačka 2) ZZPL)), poštovanja zakonske obaveze (član 12 stav 1 tačka 3) ZZPL)) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL));

Prilikom plaćanja opštom uplatnicom, E-banking, M-banking, IPS QR kodom ili pouzećem, a koje se vrši posredstvom platne institucije Transfernova d.o.o. korisnik je upoznat i saglasan da platna institucija Transfernova d.o.o. obrađuje lične podatke korisnika iz naloga za plaćanje samo u domenu koliko je potrebno da se predmetna platna transakcija izvrši.

 • Podatke o interakciji sa drugim članovima (Amazonka poruke) u svrhu:
  • Realizacije kupoprodaje, a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (član 12 stav 1 tačka 2) ZZPL)) i
  • Održavanja neophodnog nivoa bezbednosti Amazonka doo platformi i sprečavanja prevara, po osnovu poštovanja zakonske obaveze propisane članom 16 stav 4 Zakona o elektronskoj trgovini (član 12 stav 1 tačka 3) ZZPL)) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL)).
 • Podatke o interakciji sa Amazonkom (korisnička podrška) u svrhu pružanja korisničke podrške, po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (član 12 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 ZZPL).
 • Kontakt podatke u svrhu slanja administrativnih i sistemskih poruka ( obaveštenja o promenu Uslova korišćenja, politike privatnosti i sl.), a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (član 12 stav 1 tačka 2) ZZPL)) i komercijalnih poruka, uključujući i personalizovane ponude, a po osnovu Vašeg pristanka (član 12 stav 1 tačka 1) ZZPL)). U svakom trenutnu možete opozvati prethodno datu saglasnost izborom opcije „odjavi se“ koje se nalazi u dnu komercijalne poruke.
 • IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na neki od Amazonka web-sajtova, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vremenu pristupa, učestalosti i dužinama poseta, linkovima kojima pristupate, i sl.) u svrhu sprečavanja prevara, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze propisane članom 16 stav 3 Zakona o elektronskoj trgovini (član 12 stav 1 tačka 3) ZZPL)) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL)).
 • Podaci o ličnosti posetilaca web-sajtova Amazonka doo Platformi i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

Prilikom svake posete neke od Platformi Amazonka doo ili ostvarivanja interakcije sa Amazonka doo Platformama, lica koja nisu članovi, Amazonka doo obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na neku od Amazonka doo Platformi, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vremenu pristupa, učestalosti i dužina posete, linkovi kojima pristupate, i sl.) u svrhu sprečavanja prevara, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze propisane Članom 16 stavom 3 Zakona o elektronskoj trgovini (član 12 stav 1 tačka 3) ZZPL)) i našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL)).
 • Podaci o interakciji sa Amazonkom (korisnička podrška) u svrhu pružanja korisničke podrške, a po osnovu našeg legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).
 • Upotreba kolačića i drugih sličnih tehnologija

Amazonka doo na svojim sajtovima koristi kolačiće (cookies) i druge slične tehnologije (skripte).

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete naših web-sajtova. Na web-sajtovima Amazonka doo Platformi postoje različite vrste kolačića koji se koriste u različite svrhe. Kolačiće postavlja neposredno Amazonka doo (tzv. Kolačići prve strane) i treća lica (tzv. kolačići treće strane).

Koje vrste kolačića koristimo?

 • Neophodni kolačići

Jesu kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje web-sajtova Amazonka doo Platformi i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje naših web-sajtova i aplikacija

 • Statistički kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naše web-sajtove radi poboljšanja funkcionalnosti web-sajta

 • Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići nam pomažu da zapamtimo izbore koje ste napravili i pruže Vam bolje korisničko iskustvo (npr. lista želja i sl.)

 • Marketinški kolačići

Ove kolačiće koristimo za prikazivanje relevantnog sadržaja reklama, uključujući one koje su prilagođenje Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima Amazonka doo sarađuje kako bi Vam se prikazale ponude i reklame vezane za proizvode ili usluge koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.

 • Bezbednosni kolačići

Ovi kolačići omogućavaju bezbedno i sigurno korišćenje web-sajtova Amazonka doo Platformi i pružanje naših usluga.

 1. Legitimni interes

U određenim slučajevima Amazonka doo vrši obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6) ZZPL)). Ovaj pravni osnov korisntimo u situacijama kada naš legitimni interes preteže nad Vašim interesima i osnovnim pravima i slobodama. Naš legitimni interes ogleda se u održavanju neophodnog nivoa bezbednosti Amazonka doo Platformi i sprečavanja prevara, kao i pružanju usluga korisničke podrške.

 1. Da li delimo Vaše podatke o ličnosti?

Da. Podaci o ličnosti koje obrađuje Amazonka doo otkrivaju se različitim primaocima podataka u svrhu legitimnog funkcionisanja Amazonka doo Platformi.

 • Obrađivači podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, po osnovu ugovornog odnosa koji imaju sa Amazonka doo i na osnovu naših instrukcija.

Naši obrađivači podataka su:

 • Kompanije koje licenciraju i održavaju softverska rešenja koja Amazonka doo koristi u svom poslovanju ( softver koji koristimo za pružanje korisničke podrške);
 • Hosting provajder kompanija na čijim serverima skladištimo podatke
 • Eksterni saradnici sa kojima sarađujemo ( IT podrška, marketinške agencije).
 • Rukovaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti su i određena fizička ili pravna lica sa kojima Amazonka doo sarađuje i koja se u odnosu na obradu Vaših podatka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima (samostalni ili zajednički), kao što su:

 • Banke,
 • Kurirske službe,
 • Advokati,
 • Oglašivači (remarketing).
 • Organi vlasti

U određenim slučajevima obavezni smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Amazonka doo ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovoarajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnovu kojih se mogu preduzeti otkrivanja ili gonjenja počinilaca krivičnih dela.

 1. Da vi prenosimo Vaše podatke o ličnosti u drugu državu?

Da. Budući da se pojedini primaoci podataka o ličnosti nalaze izvan teritorije Republike Srbije, Vaši podaci o ličnosti se prenose u zemlje za koje se po zakonu smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U slučaju prenosa podataka o ličnosti u druge zemlje (koje nisu obuhvaćene napred navedenim), podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz člana 65, a u vezi sa članom 67 ZZPL-a.

 1. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebne da se osvtvari svrha obrade, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duža obrada podataka neophodna zbog zakonske obaveze (npr. računovodstvene obaveze) ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 1. Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?
 • Pravo na pristup

Imate pravo da budete informisani o tome da li Amazonka doo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i ukoliko da o načinu na koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Navedene informacije sadržane su u ovoj Politici privatnosti. Ovo pravo obuhvata i dostavljanje kopije podataka o ličnosti koje Amazonka doo o Vama obrađuje.

 • Pravo na ispravku i dopunu

Imate puno pravo da se obratite Amazonka doo sa zahtevom za izmenu Vaših podataka o ličnosti, odnosno izmenu netačnih ili promenjenih podataka ili dopunu Vaših nepotpunih podataka o ličnosti.

 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Možete nam se obratiti sa zahtevom za brisanjem podataka o ličnosti koje je Amazonka doo obrađivala o Vama. Ipak, imajte u vidu da ovo pravo neće biti uvek primenjljivo. Na primer kada Amazonka doo obrađuje podatke o ličnosti na osnovu poštovanja zakonskih obaveza, neće biti dužna da postupi po Vašem zahtevu za brisanje podataka o ličnosti.

 • Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo da od nas zahtevate ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko:

 • Osporavate tačnost podataka o ličnosti,
 • Je obrada Vaših podataka o ličnosti nezakonita, ali umesto brisanja podataka od nas zahtevate ograničenje upotrebe,
 • Nama više nisu potrebni podaci o ličnosti zarad ostvarivanja svrhe obrade, ali ste ih Vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva,
 • Ste podneli zvaničan prigovor na obradu pa je u toku procenjivanje da li naš pravni interes za obradu preteže nad Vašim interesima.
 • Pravo na prenosivost podataka

Ostvarujete pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom elektronskom čitljivom obliku, ukoliko se:

 • Obrada zasniva na pristanku ili ugovoru i
 • Obrada se vrši automatizovano

Ovo pravo obuhvata i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ukoliko je tehnički izvodljivo.

 • Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koju Amazonka doo vrši po osnovu pretežnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, što ćemo Vam predočiti. Ukoliko ste prigovor podneli u pogledu obrade za potrebe direktnog oglašavanja, Vaši podaci o ličnosti se u svakom slučaju ne mogu dalje obrađivati u te svrhe.

 • Pravo na opoziv pristanka

Kada se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, pristanak možete opozvati u svakom trenutku putem mail adrese GDPR@AMAZONKA.RS. Opoziv pristanka ne povlači nikakve posledice i ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva.

 • Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da Amazonka doo obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, Beograd

@    office@poverenik.rs

☏    +381 11 3408 900

Skrećemo Vam pažnu da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

 1. Izmene i dopune Politike privatnosti

O svim izmenama ili dopunama ove Politike privatnosti bićete blagovremeno obavešteni.