Opši uslovi kupovine

Ovim opštim uslovima kupovine propisani su svi koraci u procesu kupovine, od naručivanja do isporuke i eventualnih reklamacija ili povraćaja sredstava.

Sva plaćanja će se izvršiti u srpskoj valuti - dinar (RSD). Zaduženje Vašeg računa kreditne kartice biće putem konverzije cene u evro (EUR), odnosno američki dolar (USD) u dinar prema trenutnom kursu Narodne Banke Srbije. Prilikom naplate sa Vaše kreditne kartice, isti iznos pretvara se u Vašu valutu prema deviznom kursu Udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat toga postoji mogućnost male razlike od prvobitne cene navedene na našoj web stranici.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

POVRAT I ZAMENA

Amazonka Vam pruža mogućnosti povrata i zamene većine kupljenih artikala u sladu sa zakonom i definisanim procedurama Povrata i zamene.

Poručivanjem na sajtu Amazonka.rs se saglašavate sa Opštim uslovima kupovine u kojima Vam se predočava Vaše pravo na odustanak  od Ugovora na daljinu u roku od 14 dana od prijema robe. Prilikom poručivanja Vam predajemo elektronsku Izjavu o odustanku od ugovora na daljinu, koju možete elektronski popuniti i dostaviti prodavcu. 

U slučaju odustanka od kupovine na daljinu, kupac je dužan da o svom trošku organizuje vraćanje kupljene robe.

Kupac je odgovoran za umanjenje vrednosti robe ili oštećenja koja mogu nastati kao posledica neadekvatnog i nesavesnog rukovanja robom, odnosno načina koji prevazilaze ono što je potrebno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac je obavezan da proizvod vratiti neoštećen i u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora na daljinu u slučaju:

 1. Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak
 2. Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane
 3. Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 4. Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom
 5. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora

POREZ

Sve cene na sajtu Amazonka doo su sa uračunatim svim pripadajućim porezima. U zavisnosti od poreskog statusa člana prodavca, proizvodi mogu da budu sa uračunatim PDV-om ili bez. Obračun pripadajućeg poreza za prodate proizvode je obaveza prodavca u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Prema mišljenju Ministarstva Finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.4.2011. god , Pravno lice koje obavlja prodaju posredstvom pošte ili interneta nije dužno da promet ostvaren ovim putem evidentira na fiskalnoj kasi.

Rokovi za realizaciju             

 • Od momenta poručivanja, kupac član ima rok od 2 radna dana da poručeni proizvod pripremi za slanje / preuzimanje od strane kurirske službe i time potvrdi kupovinu članu kupcu. Proizvodi koji se rade po meri kupca, posebno izrađuju, proizvode ili štampaju su izuzeti od ovog roka i procenjeni rok treba jasno da stoji u opisu proizvoda kako bi članu kupcu pre poručivanja proizvoda bili jasni rokovi izrade.
 • Rokovi se mogu produžavati samo uz obostranu saglasnost članova

Ukoliko član prodavac ne ispoštuje neki od rokova (bez vaše saglasnosti) imate pravo na odustakak od dalje saradnje i izvršiti negativno ocenjivanje prodavca. Navedeni rokovi ne obuhvataju vikende, praznike i ostale neradne dane.

Sistem ocenjivanja

Članovi imaju mogućnosti da ocene člana prodavca u roku  od 30 dana od dana kupovine, odnosno prodaje.

Ukoliko saradnja ne bude ocenjena, sistem će automatski dodeliti ocenu od 5 zvezdica.

Svaki član uz ocenu ima mogućnost da napiše i komentar, odnosno obrazloženje ocene, čime doprinosi pozitivnom poslovanju i unapređenju prodaje.

Sistem ocenjivanja ocenjuje od 1 do 5 zvezdica brzinu isporuke proizvoda, kvalitet proizvoda i opšti utisak prilikom kupovine.

Amazonka doo zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi (obriše) ocenu.

Troškovi transporta

Svaki član prodavac definiše uslove i troškove transporta za svaki pojedinačni proizvod. Prodavac ima obavezu da definiše pojedinačnu cenu dostave proizvoda, kao i iznose minimuma ukupnog iznosa korpe tog prodavca čime se ostvaruje pravo na besplatnu dostavu. Prodavac je dužan da definiše tačnu cenu dostave proizvoda kako bi kupac znao unapred troškove dostave, shodno cenovniku angažovane kurirske službe.

Troškovi pakovanja ne mogu se posebno naplaćivati mimo iskazane cene proizvoda.

Troškovi provizije

Proviziju za prodat predmet plaća prodavac. Aktuelni cenovnik provizija i dodatnih usluga za Amazonka doo Platforme se nalazi OVDE.

Troškove otkupnine ili bankarskih provizija prilikom uplate preko računa snosi kupac shodno izabranoj opciji plaćanja.

Amazonka Premijum prodavci

Amazonka Premijum prodavci su oni članovi, fizička ili pravna lica koja uživaju dodatne pogodnosti u korišćenju Amazonka doo platformi.

Da bi dobio status Amazonka Premijum prodavca, član ne sme da učestalo dobija negativne ocene od strane kupaca, izbegava uvažavanje reklamacija, preti i vređa druge članove ili članove Amazonka doo tima, ili da na bilo koji drugi način krši pravila Amazonka doo.

Pored gore navedenih pravila, član Prodavac mora da ispoštuje kraće rokove dostave, odnosno pripreme kupljenih proizvoda.

Amazonka Premijum prodavac putem Amazonka HENDLOVANJE ili putem svojih logističkih sistema mora da omogući kupcima dostavu istog dana ili dostavu narednog radnog dana.

Amazonka doo može i u drugim situacijama koje nisu predviđene ovim Opštim uslovima kupovine, na osnovu svoje procene, drugim članovima omogućiti sticanje statusa Amazonka Premijum prodavca, a polazeći od doprinosa tog člana razvoju i funkcionisanju Amazonka doo Platformi. U tom slučaju prava i obaveze Amazonka doo i tog prodavca u vezi sa posebnim statusima i pogodnostima se detaljno uređuju posebnim sporazumom.

Amazonka Premijum prodavac uživa i sledeće posebne pogodnosti:

 • Poruke koje upućuje korisničkoj podršci postaju poruke najvišeg prioriteta
 • Rešavanje spornih situacija uz asistenciju Amazonka pravnog tima i revizija negativnih ocena imaju najviši prioritet
 • Promociju proizvoda ili usluga besplatno ili po povlašćenoj ceni na Amazonka platformi, društvenim mrežama kao i drugim marketinškim kanalima.
 • U slučaju težih situacija za rešavanje, Amazonka premijum prodavac dobija pomoć Amazonka pravnog tima, supervizora ili rukovodioca podrške

Amazonka kupovina telefonom

Kupovina telefonom je posebna mogućnost koju Amazonka doo nudi za svoju platformu prilikom prve kupovine, odnosno pruža podršku prilikom kreiranja korisničkog naloga i ostvarivanja prve kupovine. Amazonka doo se u kupovini putem telefona obavezuje da u ime i za račun korisnika - kupca (fizičko ili pravno lice koje nije član Amazonka doo), obavi sve neophodne tehničke radnje kako bi došlo do realizacije kupoprodaje određenog proizvoda ili usluge, odnosno podrške prilikom registracije i prve kupovine.

Korisnik koji želi da Amazonka doo za njegov račun obavi registraciju članstva, to može učiniti putem telefonskog poziva na broj 011 401 11 45. Poziv se tarifira u skladu sa važećim cenovnikom telekomunikacionog operatera.

Rešavanje nesporazuma sa prodavcima

Ako član prodavac nije ispunio obavezu ili je na bilo koji način prekršio pravila, možete ga kontaktirati putem direktnih poruka, radi dogovora, kao i saradnju oceniti u skladu sa pravilima ocenjivanja.

Ukoliko na taj način ne uspete da rešite nesporazum, pošaljite poruku korisničkoj poršci Amazonka tima preko kontakt forme. Amazonka će nastojati da pomogne i reši svaki nesporazum, a u cilju pronalaženja najboljeg rešenja.

Amazonka tim može razmatrati nesporazume i pomagati u rešavanju sledećih situacija:

 • Kupac nije dobio proizvod koji je poručio
 • Isporučeni proizvod ili usluga nije u skladu sa opisom
 • Isporučeni proizvod je oštećen ili ne funkcionalan
 • Prodavac odbija pravo na saobraznost proizvoda u zakonski garantnom roku
 • Prodavac odbija pravo na odustanak od kupovine u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda

U svakom trenutku za pomoć i savet se možete obratiti policiji i drugim nadležnim organima u skladu sa Zakonima Republike Srbije.

Podaci na Amazonka Platformama

Svi uneti podaci na Amazonka Platformama treba da budu tačni. Članovi su dužni da ažuriraju sve svoje podatke.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na platformi koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Amazonka ne pregleda sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Amazonka nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost u cilju upoznavanja sa karakteristikama proizvoda datih od proizvođača.

Lista zabranjenih predmeta i usluga za prodaju

Na Amazonka.rs platformi nije dozvoljena trgovina predmetima čija prodaja je pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije zabranjena ili ograničena. U navedene predmete i usluge spadaju svo oružje i municija, lekovi i pomoćna lekovita sredstva, pornografija, suplementi ishrani (bez adekvatnih dozvola), plagijati robnih marki, patenti, žigovi, medijumi koji krše autorska i srodna prava, sredstva plaćanja i hartije od vrednosti, važeći dokumenti i dozvole, eksplozivna i pitotehnička sredstva, hemikalije opasne po zdravlje, igre na sreću, duvan, uređaji za smanjivanje prikaza potrošnje električne energije, softver po licencom NFR (Not for reslale – nije za dalju prodaju) kao i svi drugi predmeti koji prema važećem zakonodavstvu RS ne mogu biti predmet prodaje.

Amazonka doo zadržava diskreciono pravo za uklanjanje ponuda i iz drugih razloga koji nisu navedeni na spisku, bez dodatnih obrazloženja.

Lista zabranjenih ponašanja i sadržaja

Na Amazonka.rs nisu dozvoljena sledeća ponašanja i sadržaji:

Prodaja van Amazonka.rs platforme

Nije dozvoljeno navoditi druge članove na prodaju van Amazonka.rs platforme. Amazonka doo u tom slučaju neće moći da zaštiti Vaša prava.

Zloupotreba sistema ocenjivanja

Nije dozvoljeno fingirati ocene ili neobjektivno ocenjivati druge članove.

Reklama i oglas

Nije dozvoljeno postavljanje ponuda koje su oglasnog ili reklamnog karaktera i čija svrha nije ostvarivanje prodaje putem Amazonka.rs platforme.

Primeri nedozvoljenog sadržaja:

 • Dodatne delove uz doplatu možete dobiti direktno preko mene
 • Navedena je drastično niža cena zarad privlačenja kupca

Dodatni uslovi prodaje

Nije dozvoljeno navoditi dodatne uslove prodaje koji nisu u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ukoliko prodavac u opisu ponude navede drugačije rokove, opcije plaćanja i isporuke ili slično od onih koje definišu Uslovi korišćenja, potrebno je da to naglasi i istakne jasno i nedvosmisleno tako da kupcu budu vidljivo i pre potvrde kupovine.

Primer dozvoljenog ponašanja:

 • Zbog potrebe personalizacije (štampe) proizvoda potreban je duži rok isporuke.
 • Predmet se ne šalje u inostranstvo

Zloupotreba Amazonka sistema poruka

Nije dozvoljeno zloupotrebljavati sistem poruka zarad promovisanja drugih sajtova, usluga, ponude svojih predmeta ili predmeta drugih korisnika i tome slično. Sistem poruka namenjen je isključivo za uspostavljanje komunikacije i dogovor oko isporuke. Korisnici imaju obavezu da savesno koriste prosleđene podatke i da iste uklone kada je saradnja realizovana.

Zabranjeni podaci

Nije dozvoljeno pre potvrde kupovine, dostavljati lične podatke (adrese drugih sajtova, e-mail adrese, brojeve telefona i slično), prosleđivati podatke člana sa kojim je obavljena saradnja trećem licu, kao ni navođenje drugih članova na dostavu ličnih podataka.

Potražnja

Nije dozvoljeno postavljati ponude gde se navodi potražnja predmeta.

Pogrešne kategorije i duple aukcije ili predmeti

Nije dozvoljeno postavljati predmete u neodgovarajuću ili pogrešnu kategoriju, niti istovremeno postavljati više istih ili sličnih predmeta (osim ako to nije opravdano velikom potražnjom).

Učestale negativne ocene

Nije dozvoljeno učestalo dobijanje negativnih ocena.

Primeri nedozvoljenog ponašanja:

 • Učestalo dobijanje negativnih ocena zbog lošeg vođenja lagera
 • Učestalo dobijanje negativnih ocena jer predmet prodaje nije bio u opisanom stanju

Član bez opravdanog razloga odbija da realizuje kupoprodaju

Nije dozvoljeno odustajati od kupoprodaje posle zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Vređanje i pretnje

Nije dozvoljeno iznositi uvrede i pretnje u bilo kojoj formi drugim članovima Amazonka.rs ili zaposlenima Amazonka doo.

Zloupotreba Amazonka sistema i softvera

Nije dozvoljeno zloupotrebljavati mogućnosti Amazonka.rs sistema, kao i trenutne propuste u radu softvera zarad sopstvene koristi. Nije dozvoljeno koristiti Amazonka.rs platformu zarad bilo kakve prevarne namere ili obmanjujućeg posla.

Primeri nedozvoljenog ponašanja:

 • Podizanje cena nakon izvršene kupovine
 • Prodavati Amazonka.rs nalog drugom korisniku
 • Dogovarati se oko fingiranja naplate osiguranja prodajom preko Amazonka.rs platforme
 • Otvaranje duplih naloga radi izbegavanja plaćanja duga na Amazonka.rs računu
 • Otvaranje drugih naloga na tuđe ime ili unošenjem netačnih podataka fizičkih ili pravnih lica

Sankcionisanje

Kršenje Liste zabranjenih predmeta i Liste zabranjenih ponašanja se na Platformama Amazonka.rs može dovesti do ukidanja mogućnosti kupovine i/ili prodaje, privremene ili trajne suspenzije korisničkog naloga. Amazonka doo zadržava pravo da članu privremeno ili trajno onemogući prodaju, kupovinu ili bilo kakvu drugu aktivnost na svojim platformama ukoliko se za to ukaže potreba.

Otkaz članstva

 1. Članstvo možete otkazati u bilo kom trenutku, bez obrazloženja, opcijom zahtevanja brisanja korisničkog naloga, ili putem slanja poruke sa svog naloga korisničkoj podršci
 2. Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana.

Rizici na Amazonka.rs

I pored svih primenjenih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema.

Kako bi se svi rizici sveli na minimum:

 • Sva plaćanja vršite isključivo putem instrukcija koje dobijete od Amazonka.rs platforme
 • Koristite prednosti Amazonka doo garancije i osiguranja kupovine
 • Pročitajte savete i preporuke za sigurnu kupovinu