Bilo da ste pravno ili fizičko lice, treba da znate da imate prava da raskinete ugovor sa telekomunikacionim operaterom, iz više razloga. Čak šta više, ne morate svoj razlog ni da navedete operateru, to je jednostavno Vaša odluka, bez obzira na razlog…

Fizička lica su u blagoj prednosti zbog toga što se na njih odnosi i Zakon o zaštiti potrošača, pa samim tim imaju drugačije definisana prava. Ministarstvo Trgovine, Turizma i Telekomunikacija je još početkom 2018 godine objavilo grupu saopštenja Mobilnim i Kablovskim operaterima, (kao i svim ostalim operaterima iz segmenta Telekomunikacija) gde su u skladu sa zakonom konačno jasno definisali pravila igre, odnosno prava i obaveze kako korisnika tako i operatera. Tada je jadno definisano da „kazna“ za raskid ugovora ne može tek tako da se sprovodi i da postoje jasno definisani zakonski okviri.

Šta to znači?

Znači da Telekomunikacioni operater ne može tek tako da Vas obaveže na ugovornu obavezu, i da se poziva na istu a da pritom korisnik nije dobio nikakav benefit. Odnosno da ukoliko korisnik nije iskoristio nikakav benefit, može bez penala da raskine ugovor. A u slučaju da je korisnik iskoristio neki benefit, potrebno je da plati iznos kao da je zaključio ugovor bez ugovorne obaveze.

Koji je uslov da se raskine ugovor?

Uslov ne postoji, korisnik može u bilo kom trenutku, shodno svojoj odluci da zahteva raskid ugovora i to posetom najbliže poslovnice, slanjem zahteva elektronskim putem ili slanjem zahteva preporučenom poštom.

Ukoliko ste prilikom sklapanja ugovora uzeli neki od uređaja po povlašćenoj ceni (popularno telefon za 1 rsd) potrebno je da operateru platite cenu tog telefona koji će Vam poslati kao predračun, nakon čega ćete nesmetano nastaviti proceduru raskida ugovora.

Ukoliko ste recimo dobili 50% popusta na iznos mesečne pretplate, u tom slučaju je potrebno samo da platite razliku do pune cene paketa, kako bi Vas oslobodili ugovorne obaveze.

NAPOMENA: Ukoliko želite da broj (mobilni ili fiksni) prenesete u drugu mrežu, ni u kom slučaju ne zahtevajte raskid ugovora, jer to znači gašenje tog broja telefona. Potpisivanjem zahteva za prenos kod novog operatera, Vaš budući operater završava svu potrebnu proceduru sa operaterom davaocem broja i prenosom broja se automatski raskida ugovor kod prethodnog operatera. Vodite računa da i nakon prenosa može da Vam stigne poslednji račun koji obavezno platite, da Vam broj ne bi vratili u mrežu davaoca broja.

Da li postoje neki dodatni troškovi koje morate platiti?

Ukoliko je zarad puštanja usluge operater vršio priključenje na njihovu mrežu, postoje i troškovi PRIKLJUČENJA odnosno INSTALACIJE opreme. Kod sklapanja ugovora na 2 godine, mahom su ovi troškovi jednaki 1 dinar, odnosno padaju na trošak operatera. U slučaju raskida ugovora, ti troškovi mogu da budu i mnogo veći, pa kada sklapate ugovor, informišite se da li postoji taj trošak i koliko iznosi. U toku ugovorne obaveze imate i puno pravo da selite svoje usluge, i za to operater ne bi smeo da Vam dodatno naplaćuje odnosno tarifira preseljenje. Ukoliko na novoj adresi gde ste se preselili operater nema tehničkih mogućnosti, dužni su da Vam omoguće raskid bez penala, uz adekvatno priloženi dokaz o seobi.

Da li operater ima pravo na automatsku obnovu ugovora

Ne, nikako. Samo što kod svih usluga za koje se sklapa ugovor, nakon isteka ugovorne obaveze, ugovor i dalje nastavlja da teče na neodređeno vreme dokle god Vi ne zahtevate gašenje. Što znači da kad ugovor istekne, operater neće sam ugasiti broj ili uslugu.

A Biznis korisnici?

Za Biznis korisnike kod sklapanja ugovora odnosi se Zakon o Obligacionim odnosima, pa iz tog razloga je situacija nešto drugačija, i ne mogu se primeniti ove odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Svakako uvek imate pravo da se obratite Vašem operateru sa zahtevom da Vam sračunaju trošak raskida ugovora (ukoliko je pod ugovornom obavezom) pa možete da sračunate da li Vam je isplativo da raskinete ugovor ili da sačekate istek ugovora.

ZAKLJUČAK:

Iako promocije operatera deluju primamljivo, dobro razmislite pre nego što se odlučite, i dobro pročitajte sve što potpisujete, pogotovo onaj najsitniji tekst u dnu strane. Svakako kod mobilne telefonije je daleko isplatljivije da Mobilni telefon kupite sami po najnižoj ceni, a da Vam operater samo da popust na pretplatu.

 

Piše Alexandra